Samira Bouchibti versterkt Wesselo & Partners als adviseur diversiteit en inclusie

Samira is tot 2006 werkzaam geweest als journalist, programmamaker, publiciste en communicatieadviseur. Ze heeft ook gewerkt aan verschillende tv-producties. Van 2006 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en van 2010 tot 2014 (duo-)raadslid voor de VVD in Amsterdam.

Haar sociale en maatschappelijke engagement blijkt uit het lidmaatschap van diverse besturen en commissies. Zo was ze bestuurslid van Women Inc., voorzitter van Business and Professional Women, bestuurslid van de Publieke Zaak en van ‘de Vrienden van het Stadsarchief Amsterdam’. Verder is ze lid geweest van de begeleidingscommissie van het ministerie van VROM (Stimuleringsprogramma Burger en Milieubeleid), was ze lid van de KNVB bestuurscommissie zaalvoetbal en is ze drie jaar secretaris geweest van de visitatiecommissie Emancipatie van de gemeente Den Haag.

In 2005 schreef Samira Bouchibti het boek De moslim bestaat niet en in 2012 De Islam de moslims en ik. En in 2020 verscheen het handboek burgerschap: Nederland is van ons allemaal’. Een handboek voor docenten en andere professionals die met jongeren werken.

Samira is momenteel werkzaam als senior (strategisch) adviseur sociale en maatschappelijke vraagstukken. Ze maakt de vertaalslag van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Met haar ervaring en haar netwerk zal zij Wesselo & Partners adviseren op het gebied van diversiteit en inclusie. Met een toenemende vraag naar expertise op dit terrein zijn wij blij dat Samira het team van Wesselo & Partners, op dit belangrijke onderwerp, wil versterken.

Terug naar overzicht