Academiedirecteur Financieel Economisch Management

• Doorontwikkelen en profileren van expertise op vlak van meervoudige waardecreatie.
• Leiding geven aan (door)ontwikkeling van de verbinding onderwijs, onderzoek en werkveld.
• Vanuit visie op innovatie bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van de HAN strategie.