Algemeen Directeur

• Integraal verantwoordelijk schoolleider en mede verantwoordelijk voor CVO verenigingsbeleid.
• Aansturen van veranderingsproces: verantwoordelijkheden laag in de organisatie/scholen en kennisdeling.
• Vanuit een heldere visie en op inspirerende wijze, koersvast sturing geven aan de realisatie van kwalitatief en innovatief hoogwaardig onderwijs.