Bestuurder

  • Verbindend, stimuleert een professionele cultuur, heeft oog voor de interne organisatie en de externe stakeholders.
  • Maakt zich sterk voor goed openbaar onderwijs in de dorpen en steden binnen de regio.
  • Stuurt op onderwijskwaliteit , samenwerking , heeft kennis van onderwijsvernieuwing.


Sollicitatieformulier