Bestuurder / Rector

• Bestuurder met passie voor het onderwijs en ervaring met verandermanagement.
• Visionair, richtinggevend en inspirerend.
• Vermogen om strategisch (onderwijs)beleid in gezamenlijkheid vorm te geven.