Bestuurslid Financiën

• Bij voorkeur eindverantwoordelijke financiële ervaring in onderwijs en/of zorg.
• Voorzitter audit commissie: gesprekspartner bestuurder op financieel terrein.
• Brede algemene financiële competenties en toepassen, interpreteren en beoordelen van financiële kengetallen ten aanzien van de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband.