Clusterdirecteur primair onderwijs

• Integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scholen.
• Sturen op onderwijskwaliteit, -innovatie en samenwerking.
• Verbindend, innovatief en doortastend.