Concerndirecteur Leefbaarheid

• Nuchter en mensgericht.
• Ondernemend en resultaatgericht.
• Oog voor dorpskernen en verenigingsleven.