Directeur

  • Spilfunctie en boegbeeld van het samenwerkingsverband SPPOH.
  • Richting geven aan de inhoudelijke doorontwikkeling van passend primair onderwijs in Haaglanden.
  • Vanuit vertrouwen, samenwerken, ontwikkelen en verantwoorden verder bouwen aan een toekomstgerichte organisatie: Samen voor passend onderwijs!


Sollicitatieformulier