Directeur-bestuurder

• Brede volkshuisvestelijke/vastgoed achtergrond.
• Gericht op innovatie, participatie en samenwerking.
• Ervaring met veranderingsprocessen.