Directeur-bestuurder

  • Richting geven aan strategie en positionering van De Goede Woning.
  • Doorontwikkelen van de organisatie passend bij de opgaven en ambities.
  • Verbindende, inspirerende persoonlijkheid die ruimte geeft en samenwerking zoekt.Sollicitatieformulier