Directeur-bestuurder

  • Divers samenwerkingsverband PO met grote dynamiek en nieuwe Governance structuur.
  • De bestuurder verbindt, communiceert, creëert draagvlak en draagt zorg voor een zodanige bedrijfsvoering dat processen helder zijn en besluitvorming en resultaten transparant.
  • Realiseren ambitie voor inclusiever onderwijs.


Sollicitatieformulier