Directeur-bestuurder

  • Groeistrategie en organisatieontwikkeling van DAK kindercentra executief aanpakken.
  • Professionaliseren werkorganisatie en vergroten van ondernemerschap.
  • Onderscheidend neerzetten van positie en profiel van DAK kindercentra richting markt en stakeholders.Sollicitatieformulier