Directeur-bestuurder

  • Richting geven aan strategie en organisatieontwikkeling van Antonius van Padua.
  • Versterken van de kwaliteit van de organisatie; bewaken van synergie en samenhang.
  • Verbindende, inspirerende persoonlijkheid die ruimte geeft en samenwerking zoekt.


Sollicitatieformulier