Directeur-bestuurder

• Met overtuiging inzetten voor passend onderwijs.
• Verbinden en bouwen aan de organisatie.
• Vakinhoudelijk leider, netwerker pur sang.