Directeur-bestuurder

• Richting geven aan strategie en organisatieontwikkeling van Dunavie.
• Realiseren volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling vanuit een stevige positie en partnership.
• Verbindende, inspirerende persoonlijkheid die ruimte geeft en samenwerking zoekt.