Directeur-bestuurder

• Richting geven aan strategie en organisatieontwikkeling van Moviera.
• Expliciteren van de prestaties en versterken van positie en profiel.
• Verbindende, inspirerende leider die ruimte geeft en samenwerking zoekt in spanningsveld met complexe problematiek.