Directeur Economie & Ondernemen

• Vanuit betrokkenheid en enthousiasme leidinggeven aan professionele leergemeenschap.
• Realiseren van onderwijskwaliteit, innovatie en ondernemerschap.
• Met visie de verbinding tussen onderwijs en ondernemers versterken.