Directeur faculteit Science & Technology

  • Begeleiden van ontwikkeling van onderwijs en onderzoek en daarbij zorgen voor een optimale aansluiting op de beroepenvelden.
  • Digitalisering maximaal inzetten ten behoeve van up-to-date aanbod onderwijs en onderzoek.
  • Versterken van de samenwerkingsrelaties met interne en externe partners.


Sollicitatieformulier