Directeur Fontys Paramedische Hogeschool

• Zorgdragen voor de ontwikkeling van het instituut als ‘preferente kennispartner’.
• Aansluiten op de vragen en behoeften van studenten, het werkveld en de regio.
• Ruimte en richting geven aan teams ten behoeve van het realiseren van de innovaties.