Directeur International Business & Communication

• Strategie rond positie en profiel van de academies in gezamenlijkheid ontwikkelen én implementeren.
• Versterken van de profilering van het internationaal georiënteerde onderwijs en onderzoek.
• Samenwerken en verbinden als primaire drijfveer; inspirerend en ondernemend.