Directeur Maatschappelijk Presteren

• Versterken van de maatschappelijk prestaties van Lefier op het gebied van (ver)huurbeleid, klantbediening, dagelijks onderhoud en leefbaarheid.
• ‘Door’vertalen van strategisch kader en beleid naar maatschappelijke prestatiethema’s en programma’s.
• Sturen op een effectieve inzet van de middelen, verbinding en samenwerking versterken en integraliteit vergroten.