Directeur onderwijs CMB/DB

  • Stevige (regio)directeur, passie voor de doelgroep van Kentalis.
  • Vertaalt de Kentalis strategie naar onderwijs, verbindt met de zorg, de academie en het externe netwerk.
  • Geeft richting en sturing aan de professionalisering van onderwijs voor communicatief meervoudig beperkten en doofblinde leerlingen.  


Sollicitatieformulier