Directeur Student- en Onderwijszaken

• Tonen van onafhankelijk leiderschap in breed spectrum van ondersteunende processen.
• Door het realiseren van excellente dienstverlening zichtbaar bijdragen aan de strategie.
• Verbindend leidinggeven aan resultaatverantwoordelijk managementteam.