Interim-bestuurder

• Bij voorkeur onderwijs profiel VO.
• Visie op modernisering onderwijs en daarbij behorende sturingsvraagstukken.
• Governance ervaring.