Interim directeur-bestuurder

  • Strategische koers van Kober voortvarend en besluitvaardig executief aanpakken.
  • Versterken van ondernemerschap, slagvaardigheid en wendbaarheid.
  • Verbinder, daadkrachtig en zichtbaar, zowel intern als extern.


Sollicitatieformulier