Interim directeur-bestuurder

• Zorgdragen voor de continuïteit van de organisatie.
• Analyseren van de woningcorporatie, zowel voor wat betreft de interne – sterke en zwakke – kanten als de externe positionering.
• Scenario's schetsen rond doorontwikkeling van de woningcorporatie en vertaling daarvan in organisatieontwikkelingsplan.Sollicitatieformulier