Interim-lid College van Bestuur

• Het realiseren van de integratie van de bedrijfsvoering in brede zin.
• Versterken van de professionele standaard c.q. heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden.
• Tonen van bestuurservaring met executiekracht en een consequent besef van implementatievraagstukken.

Sluitingstermijn vacature: vrijdag 16 augustus 2019