Lid College van Bestuur

• Zorgdragen voor de verbeteringen in en professionalisering van de bedrijfsvoering.
• Maximaal ondersteunen van het onderwijs door hoogwaardige dienstverlening.
• Geïnspireerd en bedreven invulling geven aan bestuurlijke opdracht.