Lid College van Bestuur

• Intrinsiek gedreven invulling geven aan de bestuurlijke opdracht.
• Sturing geven aan verbeteringen in de dienstverlening en de bedrijfsvoering.
• Maximaal faciliteren van de scholen met strategisch en verbindend leiderschap.