Lid College van Bestuur

• Met hart voor onderwijs richting geven aan strategie en doorontwikkeling van SCOH.
• Sturen op onderwijskwaliteit, strategische innovaties en samenwerking.
• Ondernemend, verbindend, innovatief en doortastend.