Lid College van Bestuur

• Bestuurlijke ervaring inzetten ten behoeve van realiseren van ambitieuze koers.
• Ruime ervaring in en visie op strategische beleidsvorming, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.
• Verbindend leiderschap op basis van authenticiteit en persoonlijk gezaghebbend vermogen.Sollicitatieformulier