Lid College van Bestuur

• Met flair en ambitie verder invulling geven aan het gekozen onderwijsmodel RIJk Onderwijs.
• Garant staan voor modern, flexibel, ondernemend en duurzaam beroepsonderwijs.
• Oog hebben voor de rol van het middelbaar beroepsonderwijs in een veranderende arbeidsmarkt.