Lid College van Bestuur

• Brede bedrijfsvoeringsexpertise inzetten ten behoeve van strategische opdracht.
• Optimaliseren van de inzet van middelen ten behoeve van groei en kwaliteit.
• Richten en realiseren van innovatief en flexibel aanbod in grootstedelijke context.