Lid College van Bestuur

• Met hart voor onderwijs richting geven aan de doorontwikkeling van Dunamare.
• Stuurt op onderwijskwaliteit, samenwerking, heeft kennis van onderwijsvernieuwing.
• Verbindend, stimuleert een professionele cultuur en heeft oog voor de interne organisatie.