Lid college van bestuur

• Stimuleren van onderwijskwaliteit, eigenaarschap, innovatievermogen en borging.
• Sturen op resultaten en ruimte geven binnen duidelijke kaders en verantwoordelijkheden.
• Besturen met zakelijke inslag in een cultuur van samenwerken.