Lid college van bestuur

• Sturen op resultaten en ruimte geven binnen duidelijke kaders en verantwoordelijkheden.
• Voorleven van reflectievermogen, ontwikkeling, borging en verantwoording.
• Besturen met zakelijke inslag, executiekracht en actuele kennis van bedrijfsvoering.