Lid Raad van Commissarissen

• Voordrachtszetel huurders.
• Profiel sociaal domein.
• Bij voorkeur woonachtig in werkgebied.