Lid Raad van Commissarissen: Financieel-Economisch

• Kennis van vraagstukken rond financiële continuïteit en risicomanagement.
• Inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken; kennis van de woningcorporatiesector.
• Teamplayer die de dialoog zoekt, sterk gericht op samenwerking en samenhang.