Lid Raad van Commissarissen: Gebiedsontwikkeling en Vastgoed

• Bekend met exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed.
• Breed inzicht in het functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen; affiniteit met volkshuisvesting.
• Kennis van vastgoedsturing en -waardering, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken.