Lid Raad van Commissarissen: HR, Organisatieontwikkeling & Finance