Lid Raad van Commissarissen: Maatschappelijk Ondernemerschap

• Ervaring met (maatschappelijk) ondernemerschap, organisatieontwikkeling, kansen en risico’s.
• Vertrouwd met het spanningsveld tussen marktgerichtheid en maatschappelijke missie.
• Teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang.