Lid Raad van Commissarissen: maatschappij en samenleving

• Maatschappelijk ondernemer, zeer betrokken bij de samenleving.
• Kennis van en ervaring met de maatschappelijke ontwikkeling van de doelgroepen.
• Regionale verankering en binding met het werkgebied geldt als een sterke pre.Sollicitatieformulier