Lid Raad van Commissarissen: vastgoed & gebiedsontwikkeling

  • Bekend met exploitatie, ontwikkeling en realisatie van vastgoed; ervaring met gebiedsontwikkeling.
  • Kennis van vastgoedsturing en -waardering, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken.
  • Zetel op voordracht van de huurders; gevoel voor de doelgroep.


Sollicitatieformulier