Lid Raad van Commissarissen

• Aandachtsgebied financiën, control en risicomanagement.
• Zakelijk en analytisch scherp.
• Bij voorkeur uit het werkgebied en ervaring met corporaties.