Lid Raad van Toezicht

  • Ruime bestuurlijke ervaring ten dienste stellen aan uitdagend, eigentijds en betekenisvol onderwijs.
  • Inhoudelijke kennis van, visie op en ervaring met onderwijs en kwaliteitszorg.
  • Het vermogen onafhankelijk en constructief-kritisch vragen te stellen en een eigen oordeel te vormen.


Sollicitatieformulier