Lid Raad van Toezicht: bestuur/governance

• Expertise op het terrein van governance en bestuur.
• Bij voorkeur bestuurlijke ervaring in het maatschappelijk domein.
• Vanuit een visie op toezicht bijdragen aan de strategische koers van de stichting.