Lid Raad van Toezicht: Bestuur & Organisatie

• Inhoudelijk deskundig en vernieuwend.
• Strategisch inzicht en visie op de langdurige zorg.
• Waardegedreven teamspelers.