Lid Raad van Toezicht: financiën

  • Op betrokken wijze inbrengen van bestuurlijke expertise en kennis van financiën. 
  • Ervaring als toezichthouder ten dienste stellen goed onderwijsbestuur.
  • Sterke onderwijsstichting met rijk geschakeerd (internationaal) aanbod primair onderwijs.


Sollicitatieformulier