Lid Raad van Toezicht: Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement

• Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoeringsvraagstukken en risicomanagement.
• Adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid.
• Kennis en inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken.