Lid Raad van Toezicht: financiën, bedrijfsvoering & risicomanagement

• Inzetten van financieel-economische deskundigheid met een integrale blik op bedrijfsvoering.
• Toezichthoudende ervaring verbinden met kennis van risicomanagement en belangstelling voor onderwijs.
• Inbrengen van actieve maatschappelijke- en regionale betrokkenheid.Sollicitatieformulier