Lid Raad van Toezicht: Financiën, Bedrijfsvoering & Risicomanagement

• Brede ervaring op gebied van financiën & bedrijfsvoering, bijv. als CFO of als RA.
• Kennis van financieringsvraagstukken en risicobeheersing.
• Strategisch georiënteerde gesprekspartner, gericht op samenwerking en samenhang.