Lid Raad van Toezicht: Financiën & Risicomanagement

• Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement.
• Scherp zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid; inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken.
• Teamplayer die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang.