Lid Raad van Toezicht: Governance-Juridisch

• Brede juridisch-bestuurlijke ervaring, bij voorkeur binnen het onderwijsveld.
• Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, samenwerking met stakeholders.
• Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; inzicht in governance en compliance vraagstukken.